Facebook Twitter
authorstream.net

Kampen

Publicerat på Oktober 1, 2022 av Franklyn Helfinstine

Någon gång måste man koaxera vad.

Varje dag är verkligen en kamp att sitta före datorn och producera-producera ord som är lämpliga, producera meningar som är logiska, producera stycken som är fokuserade och skapa en sida som är mycket relevant för projektet-oavsett om det är en Dikt, en kort berättelse, artiklar, en uppsats eller en del av en roman.

När bestämningen skapades för att sitta och producera, verkar din produktion enklare även om du måste brottas det från det tomma sinnet. När det har börjat blir flödet oundvikligt, även om idéer kanske inte är det som var avsett eller planerat. Ibland betyder det att man inte är i kommando, och vid andra tillfällen är man inte.

Någon gång måste man muddra vad från själen för att skapa något, vad som helst, men man måste göra ett försök att upprätthålla kontroll och centrerad på det stycke som vissa har i åtanke även om det verkligen bara är en post i en tidskrift, en dagbok eller kanske Ett forum av något slag.

Om författaren är specialiserad på att kommunicera med den avsedda läsaren, bör idéerna komma, och när idéerna kommer, vad som uttrycker dem kan också komma. Detta är arten av att skriva-att dela idéer med andra.

Så oavsett om du behöver koaxa, stötta eller dra vad, meningarna, styckena ut, skulle det viktiga målet vara att utveckla en komposition som kommer att vara ett tillfredsställande uttryck för författarens tankar.