Facebook Twitter
authorstream.net

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Bí Mật Của Các Tác Giả Thành Công

Đăng trên Tháng Sáu 9, 2021 bởi Franklyn Helfinstine
Khi lỗi viết ra bạn, hãy lấy bút chì, máy đánh chữ, trình xử lý văn bản hoặc máy ghi âm và đi làm.Nhu cầu và mong muốn cá nhân, chẳng hạn như "Làm thế nào để kiếm tiền" có thể đưa bạn vào con đường để thành công trong khu vực viết.Có năm kháng cáo cảm xúc chính để bán loại cuốn sách này: tiền, tự bảo quản, gia đình, lãng mạn, công nhận...