فیس بوک توییتر
authorstream.net

آخرین مقالات - صفحه: 5

استعداد یا زحمت

ارسال شده در فوریه 9, 2022 توسط Franklyn Helfinstine
مانند هر تلاش ، تلاش برای موفقیت و خیلی بیشتر روی کاغذ ضروری است.کار یا عادت آن ممکن است مادر استعداد باشد.یک نویسنده باید تا زمانی که قدرت شود ، بیش از کاردستی خود کار کند و تنها مسیری که نویسنده می تواند این کارآیی را تشکیل دهد ، با کار در آن ، نشستن در میز یا رایانه و نوشتن است...

هنگام گیر شدن

ارسال شده در ژانویه 6, 2022 توسط Franklyn Helfinstine
داشتن بلوک نویسنده طبیعی است و ممکن است در مد های مختلف ظاهر شود:تمرکز خیلی کمی (فاقد یک موضوع خاص و فرضیه برای ایجاد)با هدف انجام کارهای خیلی زیاد هنگام نوشتن ، مانند صحبت کردن با تلفن و انجام لباسشوییدر حالی که سعی در ایجادفاقد تخصیص زمان به نوشتننگران نباش بلوک نویسنده می تواند برطرف شود...

ذهن خالی

ارسال شده در دسامبر 15, 2021 توسط Franklyn Helfinstine
بسیاری از نویسندگان به صفحه خالی یا صفحه تمیز خیره می شوند و با احساس ناامیدی در انتظار الهام هستند.آن صفحه یا صفحه سفید برای پر کردن قطعاً چالش برانگیز است ، همچنین احتمالاً به طور مداوم برای برخی از نویسندگان خواهد بود.نوشتن کار خسته کننده است زیرا این راه برای به دست آوردن استرس بزرگ ، تمرکز عالی ، اندیشه عالی و هزینه عالی انرژی-ذهنی ، عاطفی و جسمی است...

نوشتن یک رشته است

ارسال شده در نوامبر 5, 2021 توسط Franklyn Helfinstine
اگر یک نویسنده نوشتن را به عنوان یک کار در نظر بگیرد ، محکوم به شکست است.از آنجا که این نمی تواند یک فعالیت باشد ، پس واقعیت ها؟ این یک رشته است.این به چه معنی است؟یک رشته به معنای توسعه است و به معنای آماده سازی است.بنابراین یک نویسنده باید برای نویسنده شدن آماده شود و این به معنای مطالعه ، مطالعه زبان انگلیسی است-کلمات آن ، ساختار آن ، نحو آن و سبک خاص خود...

مراسم روزانه

ارسال شده در اکتبر 28, 2021 توسط Franklyn Helfinstine
اگر قصد دارید نویسنده در نظر گرفته شوید ، پس باید بنویسید - باید هر روز چیزی بنویسید.در صورت امکان ، زمان و انرژی شناخته شده ای برای نوشتن هر روز داشته باشید.بودجه وقت و تلاش خود را برای ایجاد آن دوره در دسترس حتی اگر فقط چند دقیقه باشد ، بودجه کنید...